Tank Tumid Tank Distorted

ในโลกของถัง หรือ แทงค์ฟาร์ม เราไม่สามารถหลีกหนีเรื่องของถังบุบหรือถังบวมได้เลย เพราะสภาพภูมิอากาศของบ้านเรานั้นมักส่งผลให้สารในถังระเหยเป็นไอออกมาทำให้เกิดภาวะถังบวม พอตกกลางคืนอากาศก็จะเย็นลงจนทำให้ถังต้องการอากาศจนเกิดสถานะสูญญากาศ ซึ่งแท้จริงแล้วทั้งสองสถานะนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบครับ Overpressure ?(แรงดันในถังเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง) • Pressure rise due to filling of tank (Pump – In)(แรงดันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปั้มสารเข้าถัง) • Pressure rise due to external fire.(แรงดันเพิ่มขึ้นเนื่องจากกรณีไฟไหม้) • Pressure Rise due to thermal expansion(แรงดันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของสารจากความร้อน) • Pressure rise due to control valve failure (such as tank blanketing regulator)(แรงดันเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์คอนโทรลวาล์วชำรุด) • Pressure rise due to atmospheric pressure…

Ignition source / แหล่งกำเนิดประกายไฟ เกิดจากอะไรบ้าง

Ignition source / แหล่งกำเนิดประกายไฟ เกิดจากอะไรบ้าง Chemical Reactions / ปฏิกริยาเคมี Flames and Hot Gases / เปลวไฟและก๊าซร้อน Hot Surfaces / พื้นผิวร้อน Lightning Flash / ฟ้าผ่า Mechanical Generated Sparks / ประกายไฟจากเครื่องกล Gas Flow / การไหลของแก๊ส Adiabatic Compression, Shock Waves / การบีบอัดคลื่นอะเดียแบติก Static Electricity / ไฟฟ้าสถิตย์ High Frequency Electro-magnetic Waves / คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง Ionized Radiation / การแผ่รังสีไอออไนซ์ Ultra-Sonic Generated Sparks…

การติดตั้ง Breather valve และ Flame arrester

การติดตั้ง Breather valve และ Flame arrester ที่ไม่เหมาะสมคือ อ้างอิงตาม ISO 16852 chapter 7.3.1: Flame arresters directly combined with separate P/V-valves used as end-of-line venting system shall be tested in the same way as end-of-line flame arresters with integrated P/V-vales. จากรูปคือการติดตั้งที่ผิดวิธีเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1.การออกแบบไม่คำนึงถึงความปลอดภัย โดยการนำ Flame arrester แบบ inline type มาติดตั้งต่อกับ Breather valve หรือ Pressure and vacuum relief valve…

MESG

Gases จะต้องถูกจัดกลุ่มให้ถูกต้องตามตามระดับความอันตราย และความรุนแรงในการระเบิด Standard ที่นำมาใช้กันคือ MESG = Meximum Experimental safe gap. คือการวัดค่าของ flame propagation ของสารในห้องทดลอง ซึ่งการเลือก MESG หรือ ขนาดพื้นฐานของความกว้างของ gap คือ ขนาดความกว้างของ gap ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ระหว่างผนังสองส่วนภายในห้อง chamberในการทดลอง ซึ่ง gas mixture ได้ถูกทำให้ติดไฟ การป้องกันการติดไฟภายนอก gas mixture ที่ระยะ 25 mm ของความยาว gap เทียบกับความเข้มข้นของ gas หรือ vapor ที่ถูกทดสอบในอากาศ MESG คือ การจัดลำดับขนาดของ gas mixture ที่ถูกทดสอบในห้องทดลอง โดยแยกตามระดับความรุนแรงของการติดไฟ จึงได้ออกมาเป็น gas group ด ซึ่งมีหลายมาตรฐานด้วยกันมีทั้ง…

Breather valve

Breather valve หรือ Pressure and vacuum relief valve (PVRV.) คืออะไร?Breather valve ติดตั้งตรงไหนได้บ้าง?Breather valve แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?เทคโนโลยีของ Breather valve?Breather valve หรือ Pressure and vacuum relief valve (PVRV.) คืออะไร? คือ วาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมความดันของถัง โดยระบายแรงดันออกเมื่อความดันในถังเกินกว่าระดับปกติ(overpressure) และดูดอากาศจากภายนอกเข้าถังเมื่อเกิดสุญญากาศ(vacuum) Breather valve หรือ Pressure and vacuum relief valve (PVRV.) คืออะไร?Breather valve ติดตั้งตรงไหนได้บ้าง?Breather valve แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?เทคโนโลยีของ Breather valve?Breather valve ติดตั้งตรงไหนได้บ้าง? End of line : ติดตั้งบนหัวถัง In-line : ติดตั้งในท่อ Breather valve…

Flame Arrester

มารู้จักกับ Flame Arrester คืออะไรกัน?การเลือก Flame Arresters ต้องใช้อะไรบ้าง ?Flame Arresters ติดตั้งตรงไหนได้บ้าง?หลักการเลือก Flame Arrester เบื้องต้น ?ตัวอย่าง Application ที่จำเป็นต้องติด flame arrester ?การทำความสะอาด flame arrester ?การออกแบบ flame filter ที่ดีช่วยให้ซ่อมบำรุงได้อย่างง่ายดายมารู้จักกับ Flame Arrester คืออะไรกัน? Flame arrester มีหน้าที่ป้องกันการลุกลามของไฟ, สามารถให้ flow ผ่านไปได้แต่ป้องกันไม่ให้ไฟวิ่งผ่าน อ้างอิง Definition of Flame Arrester (ISO 16852) Flame arrester are devices that are installed at the opening of an enclosure or…

Hazardous Triangle

3 precedent conditions : 3 ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดไฟ จากทฤษฐีการติดไฟหรือสามเหลี่ยมการติดไฟจะต้องมีองค์ประกอบร่วมกัน 3 อย่างคือ • Combustible / fuel  เชื้อเพลิง/สารไวไฟ • Oxygen / ออกซิเจน – ปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ (ในอากาศปกติจะมี 21%) • Ignition source / แหล่งกำเหนิดประกายไฟ A combustion reaction needs combustible, oxygen and ignition source. All three together form the hazardous triangle. If one of the components is missing no combustion reaction is possible.…